De manier waarop we ons verplaatsen is een zeer belangrijke uitdaging bij de bescherming van onze planeet.

Om die reden verbindt D’Ieteren zich ertoe om een duurzame mobiliteit op te bouwen.

«Dit is een verantwoordelijkheid die wij als marktleider op een voorbeeldige manier op ons willen nemen, in overeenstemming met onze missie en waarden. We hebben de ambitie om uit te groeien tot de referentie en een inspiratiebron op het gebied van duurzame mobiliteit.»

Denis Gorteman – CEO D’Ieteren

service background
Onze verantwoordelijkheid als onderneming houdt daar niet op. Wij willen ook duurzame groei voor iedereen bevorderen en onze impact op het milieu tot een minimum beperken.

Die twee prioritaire engagementen kaderen perfect in onze globale benadering. ​

1. Vermindering van de koolstofvoetafdruk van onze activiteiten met 50% tegen 2025: een heel ambitieus doel dat een strikt actieplan vereist en dat ons in staat stelt om, naast een compensatieprogramma voor onvermijdelijke uitstoot, vanaf 2021 koolstofneutraal te zijn.
2. Inclusieve groei bevorderen, door op te komen voor gelijke kansen en diversiteit in al haar vormen, zij het geslacht, afkomst, leeftijd, enz., omdat dit een bron van creativiteit is, gezichtspunten vermenigvuldigt en bijdraagt tot innovatie. ​
/nl/duurzame-ontwikkeling/
service background
image loader