In het nieuws

D’Ieteren aan het roer van de mobiliteitstransitie in België

D’Ieteren aan het roer van de mobiliteitstransitie in België

Nauwelijks 5 jaar geleden maakte D’Ieteren zijn ambitie bekend om een leidersrol op te nemen op het vlak van duurzame mobiliteit in België. Vandaag zijn we zover.

D’Ieteren kan een brede waaier aan m…

Nieuws

D’Ieteren aan het roer van de mobiliteitstransitie in België

D’Ieteren aan het roer van de mobiliteitstransitie in België

Nieuws

15.05.2023

De mobiliteits-Memorandum 2023 van Mobia

latest-news

09.05.2023

POPPY breidt uit tot 1.000 deelauto's in de 19 Brusselse gemeenten

latest-news

22.04.2023

D'Ieteren draagt bij tot het behoud en het herstel van bossen in België

latest-news
 • latest-news

  15.05.2023

  De mobiliteits-Memorandum 2023 van Mobia

  Ontdek hier onze 3 hoofdprioriteiten, 5 mobiliteitsuitdagingen, 25 thema’s en 101 beleidsaanbevelingen voor de politiek, met het oog op de verkiezingen van 2024.

  De mobiliteitsfederaties FEBIAC, RENTA en TRAXIO vormen een alliantie onder de naam “Mobia”. We vertegenwoordigen 10.000 bedrijven160.000 werknemers en een toegevoegde waarde van 11,5 miljard euro, goed voor 2,6% van het BBP.

  Met dit memorandum reiken we de hand uit naar de politiek om samen de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. We bundelen op overzichtelijke wijze onze beleidsaanbevelingen, maar we willen vooral ook in dialoog gaan en luisteren hoe wij als sector zélf nog beter kunnen bijdragen aan de doelstellingen op vlak van duurzaamheid, vlot verkeer, betaalbaarheid, verkeersveiligheid en tewerkstelling.

  Mobiliteits-Memorandum 2023 van Mobia

  Lees verder
 • latest-news

  09.05.2023

  POPPY breidt uit tot 1.000 deelauto's in de 19 Brusselse gemeenten

  Poppy Mobility, het bedrijf van D'Ieteren Automotive dat deelmobiliteit aanbiedt, verdubbelt zijn vloot en breidt uit naar de 19 gemeenten van het Gewest om tegemoet te komen aan de groeiende vraag.

  Sinds enkele dagen rijden er 500 nieuwe rode auto's rond in Brussel. Ze komen bovenop de 500 andere auto's van de exploitant die al in de hoofdstad beschikbaar zijn.

  Poppy kent sinds het einde van de pandemie een ongekende groei. "Dankzij telewerk worden privé-auto's steeds minder gebruikt. Onder de 12.000 kilometer per jaar is een deelwagen goedkoper en handiger", legt Sylvain Niset, CEO van Poppy, uit.

  Om aan de groeiende vraag te voldoen, besloot de operator zijn wagenpark te verdubbelen. "Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk", legt Sylvain Niset uit. "Dankzij deze uitbreiding kunnen we altijd een voertuig in de buurt van de gebruiker aanbieden, over een veel groter gebied. Je hoeft nu minder lang te lopen naar een Poppy dan naar je eigen auto die op straat geparkeerd staat!"

  Het Belgische bedrijf is de eerste die zijn deelautodienst zonder vast station uitbreidt naar alle 19 gemeenten van het Gewest. Dankzij de samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een gehuurde auto op elke openbare parkeerplaats worden achtergelaten, zonder te betalen.

  Elke van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit, is opgetogen over de uitbreiding van dit autodelende bedrijf: "Deelwagens zijn de toekomst van de auto in de stad. Enerzijds stellen ze gezinnen in staat om over een auto te beschikken zonder er één te moeten aanschaffen. Anderzijds stimuleren zij een restgebruik van de auto, waarbij deze alleen wordt gebruikt wanneer er geen efficiënte alternatieven zijn (lopen, fietsen, openbaar vervoer), bijvoorbeeld om een grootmoeder op te halen, grote meubelstukken te gaan kopen of een zieke baby naar de kinderarts te brengen. Het andere voordeel van autodelen is de enorme hoeveelheid parkeerruimte die daardoor vrijkomt in de stad, ruimte die kan worden gebruikt om hoogwaardige openbare ruimte te creëren: pleinen, terrassen, bomen, parken, kleine speelplaatsen voor kinderen, grote trottoirs, kortom een vlottere, groenere en vriendelijkere stad.”

  Verkeersveiligheid

  Een uitbreiding die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de technologische vooruitgang van het bedrijf, legt de CEO uit: "De afgelopen maanden hebben we veel geïnvesteerd in een systeem voor risicobeheer. Op basis van de rijstijl van de gebruiker stuurt het preventieve berichten of kan het zelfs gebruikers die regelmatig een gevaarlijke rijstijl aanhouden tijdelijk of permanent blokkeren. We zijn op weg om enkele miljoenen ritten per jaar op de Belgische wegen af te leggen. Als marktleider in deelmobiliteit is het onze plicht alles in het werk te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

  Poppy Mobility biedt gedeelde voertuigen aan die via een mobiele applicatie kunnen worden ontgrendeld. Het systeem werkt met een prijs per minuut of per kilometer, per uur of per dag. Brandstof en parkeren zijn inbegrepen. Er worden meer dan 10 verschillende modellen aangeboden, zowel elektrisch als benzine: duurzame stadsauto's, high-end modellen of zelfs bestelwagens kunnen via de app gehuurd worden.

  Het bedrijf is ook in Antwerpen, Gent, Mechelen, Lier, Luik en op de Belgische luchthavens aanwezig

  Lees verder
 • latest-news

  22.04.2023

  D'Ieteren draagt bij tot het behoud en het herstel van bossen in België

  Ter gelegenheid van de Dag van de Aarde (22 april) kondigt D'Ieteren zijn partnerschap aan met Sylva Nova dat zich al 30 jaar toelegt op het behoud en het herstel van bossen in België en daarbuiten.

  Investeren in bosbehoud en de uitbreiding ervan ligt in de lijn van D'Ieterens ambitie om de milieu-impact van zijn activiteiten te verkleinen en bij te dragen tot een duurzamere wereld in het algemeen. Bossen spelen daarbij inderdaad een cruciale rol op verschillende vlakken: klimaat, biodiversiteit, bodem, landschap en welzijn.

  Deze investering is een aanvulling op de maatregelen die het bedrijf al genomen heeft om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, veroorzaakt door zijn activiteiten en de producten die het op de markt brengt. D'Ieteren heeft zich er met name toe verbonden om korte- en middellangetermijndoelstellingen voor de terugdringing van zijn uitstoot te verwezenlijken in overeenstemming met de akkoorden van Parijs. Het beoogt zo om tegen 2050 koolstofneutraal (net zero) te zijn.

  Denis Gorteman: "D'Ieteren werkt aan de ontwikkeling van een vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen om de impact van verplaatsingen op het milieu te verminderen. Naast de initiatieven die we nemen op het vlak van een multimodaal aanbod en onze belofte om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen willen we ook investeren in de bescherming van natuurlijke ecosystemen die de beste bondgenoten zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Ons partnerschap met Sylva Nova belichaamt deze wens."

  HET PROJECT

  Het partnerschap tussen D'Ieteren en Sylva Nova richt zich voornamelijk op de instandhouding van bossen in zowel Vlaanderen (provincie Limburg) als Wallonië (provincie Luik). Zo zal er 164 ha bestaand bos worden beschermd en behouden dankzij operationele acties met een toegevoegde milieuwaarde (onderhoud, selectie/bescherming van natuurlijke regeneratie, aanplanting van diversificatie-eilanden, bescherming van habitatbomen, behoud van potentiële draslanden ...).

  Er staan ook extra plantacties op het programma op het grondgebied: 22.500 bomen per jaar of ongeveer 67.500 bomen tijdens de periode van het contract.

  Dat partnerschap is momenteel gebaseerd op een eerste contract van drie jaar, een looptijd die beter past bij het langetermijnkarakter van bosbeheer.

  • Het Durasbos in Limburg: gemengd bos van 132 ha bestaande uit populieren (40%) (de populier is er een traditioneel lokaal landschapselement) en mooie hoogstammen (60%) die tot verschillende inheemse soorten behoren. Er is ook een prachtig oud eikenbos, en andere opmerkelijke bomen. Het wordt bovendien gekenmerkt door een hoge koolstofsequestratie. Het beheer is tweeledig: een dynamisch beheer van de populieren, dat de economische functie van het bos waarborgt, en een zacht beheer met weinig impact van de hoogstammen en natuurzones (vijvers, drasland) met het oog op hun instandhouding.
  • Het bos van Argenteau in de provincie Luik: zeer drukbezocht bos van 32 ha in de rand van de stad, een heuse groene long tussen Luik en Maastricht. Het is voornamelijk samengesteld uit beuk, een soort die wordt bedreigd door de terugkerende droogtes. Dit bos moet worden gediversifieerd en verrijkt om de duurzaamheid ervan te garanderen en om de vele bezoekers die er vrij toegang toe hebben, te kunnen blijven verwelkomen.

   

  Pierre Hermans, Sylva Nova: "Door zijn omvang en versnippering beschikt het Belgische grondgebied niet over uitgestrekte ruimtes die in extra bossen kunnen worden omgezet. In de huidige context van de klimaatopwarming en de erosie van de biodiversiteit, is het van cruciaal belang om aan de slag te gaan met bestaande boomgroepen om hun behoud op lange termijn te garanderen en de ecosysteemdiensten die we leveren maximaal te ontplooien. Een bos vrijwaren betekent voor de regio en zijn bevolking meerwaarde creëren meerdere generaties lang. Bedankt D'Ieteren om hieraan bij te dragen.”

  Sylva Nova oefent niet-invasieve bosbouw uit, die inzet op de diversiteit van soorten en zowel massaal kappen als planten bant. Dat komt ten goede van het continue gebladerte en de onregelmatige hoogstammen, die onontbeerlijk zijn voor het natuurlijk herstel. Sylva Nova telt in België en Frankrijk bijna 3000 ha aan beheerde bossen (permanent of ad hoc). 850 ha, waarvan het overgrote deel in België is gelegen, dragen het FSC-certificaat. Bovendien heeft Sylva Nova door haar herbebossings-/instandhoudingsacties een positieve impact op nog eens 600 ha per jaar.

  Een bos in stand houden is een noodzaak!

  De VN heeft dit trouwens tot een van de 17 ‘Sustainable Development Goals’ gemaakt: Goal 15, Life on Land.

  Het bos is een onmisbaar hulpmiddel om het milieu wereldwijd te beschermen. Het vangt en slaat de CO2-overdosis op die ontstaat uit onze menselijke activiteiten, het draagt bij aan de filtratie van water, het voorkomt bodemerosie en voedt die met organische stoffen, het draagt bij aan de klimaatregulering, het is de thuis van 80% van de dieren die op het land leven, het is een gigantisch reservoir van biodiversiteit, het ondersteunt de landbouw doordat het het bodemleven verbetert (agrobosbouw), het verspreidt koelte …

  Geen enkele technologie is hiertoe in staat, en toch wordt het bos bedreigd.

  Meer weten?

  Pierre Hermans, oprichter van Sylva Nova, nodigt jullie in team uit voor een bezoek ter plaatse en stelt jullie graag zijn project voor: Sylva Nova

  De Dag van de Aarde:

  Deze ‘dag’ wil de mensen sensibiliseren om op te komen voor het milieu en hen aan te moedigen zich milieubewust te gedragen. Vandaag vieren bijna 500 miljoen mensen over de hele wereld deze dag. Het thema van de Dag van de Aarde op 22 april is: Invest in our planet!

  Lees verder
 • all-news

  20.04.2023

  Top Companies LinkedIn

  Het voltallige team van D'Ieteren is er zeer trots op dat het bedrijf genomineerd is in de ranking van de LinkedIn Top Companies.

  Deze erkenning plaatst D’Ieteren in de schijnwerper als een van de beste bedrijven die toptalent aantrekken en behouden.

  Als werkgever streven we ernaar de best mogelijke werkomgeving te creëren voor al onze medewerkers. We bevorderen inspirerende arbeidsomstandigheden en een duidelijke visie voor onze toekomst. We bouwen aan een duurzaam en vlot mobiliteitsecosysteem voor iedereen, omdat we erin geloven dat mobiliteit zowel onze welvaart als ons welzijn ten goede komt.

  We’re all D’Ieteren

   

  Lees verder
 • all-news

  06.04.2023

  Lucien opent nieuwe fietsenwinkel in Berchem

  Berchem - Dat Lucien een sterke ploeg is, bewezen we al dit voorjaar. Met enkele mooie overnames in het Brusselse hebben we onze seizoensstart niet gemist. Dat betekent evenwel niet dat we op onze lauweren rusten. Blijven vernieuwen is de boodschap, alleen zo blijf je de rest van het peloton een stapje voor. En dus lanceren we met Lucien Berchem een gloednieuwe winkel in Antwerpen.

  Lucien Berchem gooit begin april zijn deuren open voor het grote publiek. Het pand, een voormalige autoshowroom gelegen aan de Grotesteenweg 406, werd in een mum van tijd omgevormd tot een ruime en stijlvolle fietsenzaak. Een duurzame look voor een duurzaam product. Groen en hout eisen in het interieur een hoofdrol op, wat perfect past bij een duurzame mobiliteitsoplossing als de fiets.

  En in Berchem vind je bij Lucien de kwaliteitsmerken die je van ons gewoon bent: Riese & Müller, Norta, Urban Arrow, Bullitt en zoveel meer. Ook voor passende accessoires moet je bij Lucien Berchem zijn. De goede service en de glimlach van onze ploeg inclusief.

  Ons voormalige herstelpunt enkele straten verderop sluit zijn deuren. Het team verhuist mee naar de nieuwe locatie. Want naast de prachtige showroom biedt dit pand ook plaats aan een grote werkplaats voor herstellingen en onderhoud.

  Hiermee telt Lucien in totaal nu 14 winkels in Brussel en Antwerpen. Begin dit jaar kwamen er 4 nieuwe winkels bij: Alpha Bikes met zijn vestigingen in Lasne, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe, en Cyclo Europe in Evere. Daar stopt het verhaal echter niet, want zoals elke toprenner is Lucien ambitieus. Doel is dan ook om de komende maanden in andere centrumsteden het verhaal van Lucien verder uit te bouwen. Wordt vervolgd.

  Tot binnenkort bij Lucien Berchem.

  Parkeren kan gewoon voor de deur. Verwelkomen doen we je graag met een heerlijke kop koffie en een goede babbel.

  Lucien Berchem
  Grotesteenweg 406
  2600 Antwerpen – Berchem
  Di – Za: 10u tot 18u

  Lees verder
 • all-news

  04.04.2023

  Poppy car sharing breekt record in Luik en breidt uit naar de luchthaven

  Poppy Mobility, de start-up voor gedeelde mobiliteit van de groep D'Ieteren Automotive, is een groot succes in Luik en heeft besloten een zone toe te voegen op de luchthaven.

  Luik, dinsdag 4 april 2023 - Twee maanden na zijn lancering in Luik is het autodeelbedrijf Poppy enthousiast over zijn eerste kilometers op Waalse bodem.

  De rode deelauto's van Poppy zijn sinds 7 februari op de weg in Luik en hebben al heel wat ritten afgelegd. Volgens Sylvain Niset, CEO van Poppy, "zaten de Luikenaars duidelijk te wachten op een hyper flexibele autodeel oplossing zoals Poppy die aanbiedt". De cijfers van de start-up wijzen al op een record: "Dit is de snelste implementatie die we hebben gezien in de steden die we onlangs hebben geopend."

  Wat verklaart deze snelle adaptatie door de Luikenaren? Volgens de CEO van het bedrijf is dat duidelijk: "Luik is een stad in het hart van Europa met meer dan 12.000 actieve bedrijven, meer dan 1.000 commerciële organisaties in haar centrum en iets minder dan 200.000 inwoners met een autobezit van minder dan 40%. Aangezien het grondgebied goed door auto's wordt overspoeld, maakt Poppy het mogelijk dat de burgers zich gemakkelijk naar het centrum en de verschillende centra (ziekenhuizen, scholen, enz.) kunnen verplaatsen".

  "Deze oplossing vervolledigt het multimodale aanbod in de regio Luik. Deze voertuigen zijn een extra schakel in de keten van een flexibele mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is", legt het mobiliteits raadslid Gilles Foret uit.

  Om het aanbod te vervolledigen kondigt Poppy ook de lancering aan van een nieuwe zone op de luchthaven van Luik. Na de luchthavens van Antwerpen, Brussel en Brussel Zuid Charleroi is het nu de beurt aan de luchthaven van Luik om de Poppy car sharing dienst te verwelkomen. Er zijn plaatsen beschikbaar op parking P1 en de luchthaventaksen bedragen 5 euro om een auto ter plaatse af te zetten of op te halen.

  Om het aanbod te vervolledigen kondigt Poppy ook de lancering aan van een nieuwe zone op de luchthaven van Luik. Na de luchthavens van Antwerpen, Brussel en Brussel Zuid Charleroi is het nu de beurt aan de luchthaven van Luik om de Poppy car sharing dienst te verwelkomen. Er zijn plaatsen beschikbaar op parking P1 en de luchthaventaksen bedragen 5 euro om een auto ter plaatse af te zetten of op te halen.

  Lees verder
 • all-news

  31.03.2023

  Poppy breidt uit naar 900 deelauto's in Antwerpen

  Poppy Mobility, de deelmobiliteit start-up van D'Ieteren Automotive, verdubbelt zijn vloot in Antwerpen om aan de groeiende vraag te voldoen.

  Antwerpen, vrijdag 31 maart 2023 - Tegen het einde van de lente zullen er in Antwerpen 450 nieuwe rode auto's rondrijden. Deze komen bovenop de 450 deelwagens die tot nu toe al beschikbaar waren.

  Het bedrijf dat in 2017 werd opgericht in Antwerpen kende sinds het einde van de pandemie een ongeziene groei. “Door het telewerken wordt de privéwagen steeds minder gebruikt. Onder 12.000 kilometer per jaar, is een deelwagen goedkoper en praktischer” legt Pierre de Schaetzen uit, CMO van Poppy.Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, heeft de startup van D'Ieteren Automotive besloten zijn wagenpark te verdubbelen. "Hierdoor zal de kwaliteit van de dienstverlening sterk toenemen", zegt de Schaetzen. "Deze uitbreiding zal ons toelaten om steeds een voertuig dicht bij de gebruiker aan te bieden."

  Overal in Stad Antwerpen en in 10 omliggende gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen kan men één van de 900 deelauto’s huren of afzetten. Vaste staanplaatsen zijn er niet. Dankzij de nauwe samenwerking met de Stad en de Vervoerregio, kan een gehuurde wagen op elke publieke parkeerplaats worden achtergelaten zonder ervoor te moeten betalen.

  Koen Kennis, schepen voor mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen is verheugd met deze uitbreiding: “Dit zijn interessante ontwikkelingen, die we vanuit de stad en de Vervoerregio met veel belangstelling volgen. Deelwagens halen privé-wagens van de weg, wat rechtstreeks bijdraagt aan de leefbaarheid en de noodzakelijke modal shift in de regio.”

  Poppy Mobility biedt deelvoertuigen aan die via een mobiele app ontgrendeld kunnen worden. Het systeem werkt met een prijs per minuut, per uur of per dag. Brandstof, parkeren, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Meer dan 10 verschillende elektrische en benzine modellen worden aangeboden: duurzame stadswagens, premium modellen of zelfs bestelwagens kunnen via de app gehuurd worden.

  Lees verder
 • all-news

  28.03.2023

  D’Ieteren bouwt het distributienetwerk van Microlino uit in Frankrijk

  D’Ieteren start met de uitbouw van het verkoop- en naverkoopnet voor de Microlino, een kleine elektrische stadsauto ontworpen voor de mobiliteit van de toekomst. De invoerder in België van de historische merken van de Volkswagen-groep werd in 2022 verdeler van de Microlino voor België, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.

  Rémy Dumont, Managing Director D’Ieteren Micromobility: “We werken er hard aan om in Frankrijk een netwerk van verdelers op poten te zetten met partners die over de nodige kennis beschikken om het segment van de micromobiliteit te ontwikkelen op het Franse vasteland.”

  De Microlino is compacter dan een auto en comfortabeler dan een scooter. Hij is het innovatieve en attractieve antwoord op de vraag naar individuele elektrische mobiliteit voor dagelijkse ritten.Hij werd bedacht in Zwitserland en wordt gebouwd in Italië. Hij biedt twee zitplaatsen en haalt een maximumsnelheid van 90 km/u. Daarenboven heeft hij een rijbereik tot 230 km. Hij is veelzijdig in gebruik, snel opgeladen aan het klassieke stopcontact en heeft een laag verbruik van ongeveer 7 kWh/100 km.

  Rémy Dumont : “We zijn overtuigd van het potentieel van deze nieuwe markt en de plaats die deze nieuwe vorm van lichte mobiliteit kan innemen: flexibel en met bijzonder beperkte gebruikskosten bij dagelijkse verplaatsingen. De impact op het milieu van dit type voertuig is bovendien heel wat kleiner dan die van de klassieke voertuigen, zelfs de elektrische.”

  In Frankrijk valt de Microlino onder voertuigcategorie L7 en is hij toegankelijk voor houders van een rijbewijs B1 vanaf 16 jaar. De commerciële lancering van het merk is voorzien in de zomer.

  Met de originele en innovatieve Microlino is D'Ieteren niet aan zijn proefstuk toe. Sinds enkele jaren biedt de invoerder een breed scala aan mobiliteitsoplossingen aan die verder gaan dan de verkoop van auto's. D’Ieteren streeft ernaar een integraal ecosysteem van vlotte en duurzame mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen en zijn positie als marktleider in individuele mobiliteit te consolideren. De auto's, fietsen en deelscooters van Poppy, de fietsen van Lucien, de multimodale mobiliteitsapplicaties, autonome shuttles en ook taxidiensten maken ook deel uit van deze innovatieve oplossingen.

   

   

  Over de Microlino

  De verkoop van het merk zal grotendeels via de website, thuis of op kantoor, plaatsvinden want het configureren en bestellen van een Microlino is in enkele muisklikken geklonken. Maar wie wil kan zijn bestelling ook online plaatsen tijdens een bezoek aan de showroom.

  Wim, Oliver en Merlin Ouboter, de Zwitserse familie die ook de beroemde Micro Kickscooter-step uitvond, zijn de bedenkers van de Microlino. Deze kleine stadsauto is het resultaat van een innovatieve aanpak: hij is milieuvriendelijker en neemt minder plaats in dan een auto en is tegelijk comfortabeler dan een tweewieler. Hij heeft een nominale capaciteit van 12,5 kW, een kofferinhoud van 230 l (wat overeenkomt met het volume van drie pakken waterflessen bijvoorbeeld) en een rijbereik dat varieert tussen 90 en 230 km. Bovendien is de Microlino het enige voertuig van deze categorie dat over een monocoque-onderstel beschikt. Dit type constructie verbetert de kwaliteit, levensduur en veiligheid ten opzichte van de klassieke buizenframes die meestal worden gebruikt in bijvoorbeeld microcars. De Microlino wordt gebouwd in de fabriek van het merk in Turijn, in Italië.

  Met een lengte van 2,5 meter vindt de Microlino bijna overal een plekje om op te laden, wat via een gewoon stopcontact drie tot vier uur duurt (afhankelijk van het type batterij). Dankzij een voertuiggewicht van zo’n 500 kg heeft de kleine elektrische motor helemaal geen moeite met het vervoeren van twee inzittenden en een volgeladen koffer van 230 l en is ook het rijden zelf aangenaam. Deze microauto is een pure vorm van mobiliteit die het tegengestelde is van de huidige trend van veelal te grote auto’s.

  ##Microlino #Mobility
  Lees verder
 • all-news

  21.03.2023

  POPPY verdubbelt aantal deelauto's in Gent

  Poppy Mobility, de deelmobiliteit start-up van D’Ieteren Automotive, verdubbelt zijn vloot in Gent om aan de groeiende vraag te voldoen.

  Tegen het einde van de lente zullen er in Gent 110 nieuwe rode auto’s rondrijden. Deze komen boven op de 90 voertuigen die in september 2022 werden gelanceerd en die een hit blijken in de tweede stad van
  Zes maanden na de aankomst van de eerste rode wagens in Gent is Poppy opgetogen over het succes van de samenwerking met de stad. Volgens Pierre De Schaetzen, CMO van Poppy, maken Gentenaars langer gebruik van de dienst dan in alle andere Belgische steden: «Statistieken tonen aan dat Gentenaars Poppy vooral appreciëren voor het verplaatsen van zware objecten in de stad, voor het shoppen in de rand of voor een lang weekend buiten de stad.»
  Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, heeft de startup van D’Ieteren Automotive besloten zijn wagenpark te verdubbelen. «Hierdoor zal de kwaliteit van de dienstverlening sterk toenemen», zegt De Schaetzen. «Een verdubbeling van de vloot zal ons toelaten om steeds een voertuig dicht bij de gebruiker aan te bieden en tegelijkertijd het werkgebied uit te breiden.»
  Poppy Mobility biedt deelvoertuigen aan zonder vaste stations, die via een mobiele app ontgrendeld kunnen worden. Het systeem werkt met een prijs per minuut, per uur of per dag. Brandstof of stroom, parkeren, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen.
  Het bedrijf is ook in Antwerpen, Brussel, Mechelen, Lier, Luik, en op Belgische luchthavens aanwezig.

  ##poppy #mobility #carsharing
  Lees verder
 • all-news

  17.03.2023

  75 jaar import van Volkswagen in België

  Op 17 maart 2023, vieren D'Ieteren en Volkswagen een bijzondere verjaardag

  D’Ieteren viert vandaag de 75ste verjaardag van zijn importactiviteiten met het merk Volkswagen in België. Het gaat om een historische overeenkomst die de onderneming, inmiddels meer dan 200 jaar oud, geleidelijk naar de eerste plaats van Belgische invoerders heeft geleid dankzij enkele bestsellers die geschiedenis hebben geschreven. 75 jaar later gaan D’Ieteren en de Volkswagen-groep een nieuwe gezamenlijke uitdaging aan met de transitie naar elektromobiliteit.

  Op 17 maart 1948 wordt onder de impuls van Pierre D’Ieteren het contract voor de Belgische importactiviteiten ondertekend tussen de ‘Anciens Établissements D’Ieteren Frères’ en Volkswagen. Dat was toen nog onder Brits gezag. Pierre D’Ieteren staat dan aan het hoofd van het familiebedrijf en ziet een groeiende vraag naar een betaalbare, betrouwbare en zuinige auto. Hij gelooft dat de kleine Volkswagen de manier bij uitstek is om de mobiliteit per auto te democratiseren. Dit wordt het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Huis D’Ieteren dat op dat ogenblik reeds de wagens van het Amerikaanse merk Studebaker invoert.

  De eerste Kevers komen nog in hetzelfde jaar via wegtransport bij ons aan. De basisversie van de auto kost vijftigduizend Belgische frank. Hij is erg avant-gardistisch qua concept en productiemethode en de Kever wordt niet alleen bij ons, maar ook op tal van andere markten een opzienbarend succesverhaal. Het eerste model is ontwikkeld door Ferdinand Porsche en voorzien van een 1.131 cc grote luchtgekoelde viercilindermotor die 25 pk levert. De Kever weegt minder dan 700 kg, haalt een topsnelheid van 100 km/u en verbruikt slechts 7 tot 8 liter benzine per 100 km.

  Tussen 1954 en 1975 zal de Kever ook in de Brusselse fabriek van D’Ieteren in Vorst worden gebouwd, naast de Studebaker. In totaal zullen er 1.143.664 exemplaren van de Belgische montageband rollen.

  Op 31 december 1970 wordt de fabriek door Volkswagen AG overgenomen en de nieuwe firma ‘Volkswagen Bruxelles S.A. – Brussel N.V’ boven de doopvont gehouden. Vanaf de jaren zeventig zullen verschillende andere modellen van de merken Volkswagen, Iltis, SEAT en Audi van de assemblagelijn rollen.

  Vandaag zijn alle ogen gericht op een nieuwe uitdaging, de overgang naar elektrische mobiliteit, en dus ook op een nieuwe generatie modellen, namelijk het gamma van de ID. De Volkswagen-groep nam al snel voorsprong door massaal te investeren in nieuwe technologieën voor elektrische motoren, batterijen, connectiviteit en door de uitstoot te verminderen. Het streefdoel is om een CO2-neutrale automobiliteit te ontwikkelen.

  Dit is een enorme nieuwe uitdaging die het Huis D’Ieteren graag aangaat samen met de Volkswagen-groep.

   

   

  Drie modellen onder zovele andere kenmerken nog de geschiedenis van D’Ieteren en Volkswagen:

  De Transporter, inzetbaar in elk beroep

  Vanaf 1950 wordt de Transporter in ons land ingevoerd. Meer zelfs, hij wordt hier ook geproduceerd. Vanaf februari 1954 wordt hij geassembleerd in de fabriek van Vorst, naast twee andere legendarische Volkswagen-modellen: de Kever en de Karmann-Ghia. In totaal zullen 16.560 exemplaren van de Transporter de Brusselse fabriek tussen 1954 en 1962 verlaten.

  Op bijna 73 jaar tijd zal hij 7 generaties afleveren, van de T1 tot de T7, en heel recent ook een elektrische versie die de naam ID. Buzz kreeg. Het opvallende design van de ID. Buzz komt voort uit het lijnenspel van de T1 wat hem meteen herkenbaar maakt als de opvolger van de beroemde busjes, de successtory, van Volkswagen.

  De Golf, de universele bestseller

  Bij zijn lancering in 1974 neemt de Golf in het Belgische aanbod van het merk plaats naast de Kever, de Passat (in 1973 gelanceerd), de Scirocco, maar ook de modellen 181, K70 en de Transporter T2. De Polo volgt een jaar later en het drievolumemodel Derby kort nadien.

  De Golf, waardige opvolger van de Kever, verwerft in België meteen de rol van locomotief en bestseller van het merk. Hij wordt de marktreferentie, de universele gezinswagen waarmee concurrenten zich vergelijken.

  In tegenstelling tot de Kever zal de Golf talrijke versies hebben: Cabriolet, Variant, Country, Rally, Plus, Sportsvan, Ecomatic en zelfs een elektrische versie.

  Bij zijn lancering in 1974 hebben dieselvoertuigen een marktaandeel van nog geen 10%. De Golf diesel die in 1976 wordt gelanceerd, het jaar waarin ook de GTI debuteert, begint het grootste deel van de verkoop voor zijn rekening te nemen, om in het eerste decennium van de 21ste eeuw een aandeel van meer dan 80% te bereiken. Sinds 2012 begint de trend te keren, momenteel zijn de dieselversies goed voor ongeveer 10%.

  Een nieuw hoofdstuk

  Met de modellen van de ID.-familie rijdt Volkswagen zijn klanten het nieuwe tijdperk van duurzame mobiliteit binnen. Het eerste model op basis van het MEB-platform voor elektrische voertuigen kan schermen met een neutrale CO2-balans. De ID.3 die in 2019 wordt gelanceerd stapt in de sporen van de Kever en de Golf maar binnen een milieucontext die helemaal is veranderd en met nieuwe industriële doelstellingen die gericht zijn op een betere milieubescherming.

  De ID.3 pakt niet alleen uit met een compleet nieuw autoconcept maar geeft de bestuurder en zijn passagiers ook de mogelijkheid om helemaal CO2-neutraal te rijden, op voorwaarde dat de batterij consequent wordt opgeladen met groene stroom. Zo belichaamt de ID.3 de nieuwe missieverklaring van Volkswagen: ‘goTOzero’. Tegen 2050 wil de hele Volkswagen-groep een CO2-neutrale balans kunnen voorleggen.

  Lees verder
 • all-news

  07.02.2023

  Poppy breidt zijn diensten naar Luik uit

  Poppy Mobility, de start-up voor gedeelde mobiliteit van de D’Ieteren Automotive groep met meer dan 3000 voertuigen, gaat van start in zijn eerste Waalse stad: Luik.

  Poppy Mobility, dat vandaag al actief is in andere steden als Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen en in de Belgische luchthavens, breidt vandaag zijn diensten uit naar Luik.

  De groei van diensten voor autodelen maakt het mogelijk het aantal auto’s in het bezit van gezinnen te verminderen. Dit wordt ook vermeld in het mobiliteitsplan van de stad Luik. Een privéwagen wordt slechts 5% van de tijd gebruikt en staat de rest van de tijd in de openbare ruimte geparkeerd. Een wagen met verschillende gebruikers delen optimaliseert het gebruik ervan.

  Poppy Mobility biedt gedeelde voertuigen aan die worden bediend met een mobiele app. Gebruikers kunnen een rit boeken, het voertuig ontgrendelen en hun reis beginnen. Er worden prijzen per minuut en per dag gehanteerd. Brandstof, parkeren, verzekering en onderhoud zijn in die prijs inbegrepen.

  “Deze oplossing vervolledigt het multimodale aanbod op het Luikse grondgebied. De voertuigen zijn een extra schakel in de keten van meer flexibele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen”, legt Schepen van Mobiliteit Gilles Foret uit.

  Gebruikers kunnen “inter-city” verplaatsingen maken, d.w.z. een voertuig ophalen in een zone en weer parkeren in een andere Belgische stad waar Poppy actief is. Zo is het mogelijk om door heel België te reizen, maar ook naar Frankrijk, Nederland, Duitsland of Luxemburg - op voorwaarde dat het voertuig wordt teruggebracht naar een Belgische zone.

  Eind januari kondigde Poppy een uitbreiding van 1000 naar 3000 auto’s in de komende maanden aan. Vandaag is het de beurt aan de stad Luik om de deelwagens te verwelkomen. Er zijn nu 80 auto’s beschikbaar (waaronder 5 bestelwagens). De voertuigen staan verspreid over de straten en zijn klaar voor gebruik. De zones in Luik bestrijken het grootste deel van de stad, evenals Sart-Tilman, de commerciële zone Rocourt en enkele parkeergarages.

  “We zijn blij dat we onze dienst kunnen aanbieden aan de Luikenaars. De stad Luik heeft zijn eigen uitdagingen op het vlak van mobiliteit waar Poppy een bijdrage kan leveren. Eén gedeelde auto kan tot 15 privéwagens vervangen. Meer dan 1.000 parkeerplaatsen kunnen worden vrijgemaakt met 80 deelauto’s,” legt Sylvain Niset, CEO van Poppy Mobility, uit.

  Om de lancering in Luik te vieren, geeft Poppy gratis credits ter waarde van €20 aan nieuwe gebruikers die de applicatie willen testen met de code LIEGE.

   

  Over Poppy:

  Dankzij de samenwerking tussen een jong ondernemersteam en D’Ieteren AUtomotive werd in januari 2018 in Antwerpen de startup Poppy Mobility gelanceerd. Poppy is een platform voor gedeelde mobiliteit met meer dan 200.000 gebruikers. De app is de sleutel tot het ontgrendelen van voertuigen, die overal in de stad beschikbaar zijn voor verhuur.

  ##poppy #mobility #carsharing
  Lees verder
 • all-news

  06.02.2023

  Lucien steekt tandje bij en telt nu 14 winkels in België

  De voorjaarsklassiekers komen eraan, tijd om de kuiten in te smeren. Dat doen we ook bij Lucien. We versterken onze ploeg dit voorjaar aanzienlijk met maar liefst 4 nieuwe winkels, zijnde Alpha Bikes met vestigingen in Lasne, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe en Cyclo Europe in Evere. De lievelingswinkel van de Belgen worden, met deze overnames zetten we alvast weer een stap in de goede richting. Lucien telt nu in totaal 14 winkels in Brussel en Antwerpen.

  Alpha Bikes werd in 2019 opgericht door de 2 broers Romão met als doel een netwerk van fietsenwinkels te creëren waar hoogwaardige lokale service en gerenommeerde merken als Cannondale, Granville en Bergamont hand in hand gaan. Alpha Bikes wilde vanaf dag 1 deel uitmaken van de ecologische & economische transitie van de Brusselse mobiliteit van de toekomst. Een visie die strookt met die van Lucien.

  Carlos Romão, gerant en voormalig eigenaar Alpha Bikes: “We hebben de aanpak van Karl van bij het eerste contact gesmaakt en vonden bij Lucien de waarden waar we ook bij Alpha Bikes voor staan. Wij zijn ervan overtuigd dat ons oorspronkelijke idee, de ecologische en economische mobiliteitsshift, door deze samenwerking met Lucien op een meer globale manier zal worden gestimuleerd, zodat we een groter publiek bereiken, zonder in te boeten op service en kwaliteit. Onze droom was om overal een Alpha-winkel te zien, dat dit samen met Lucien gerealiseerd zal worden, kunnen wij alleen maar toejuichen.

  Cyclo Europe Evere zag al in 1991 het levenslicht, toen met Frank Rombaut aan het roer. Sinds 2002 had met Nadine Morel een vrouw de touwtjes stevig in handen. En zij maken nu mee de overstap naar Lucien. Intussen verschoof niet alleen de focus van de zaak van race- naar stads- en elektrische fietsen, maar namen ze ook hun intrek in een groter pand in Evere.

  Nadine Morel, winkelmanager en voormalig eigenaar Cyclo Europe: “Met de huidige evolutie in de fietswereld, komen er grotere spelers op het toneel die de mobiliteit nog beter kunnen sturen en de consument daarbij ondersteunen. Bij Lucien vonden we eenzelfde visie: kwaliteit en service naar de klanten toe staat op één. Samenwerken om van Brussel in de toekomst een fietsstad te maken. Minder wagens en een aangenamere leefomgeving voor de bewoners. Met deze overname zijn we er zeker van dat onze klanten van dezelfde kwalitatieve service kunnen blijven genieten.”

  Karl Lechat, Managing Director Lucien: “Na 7 winkels in regio Antwerpen, tellen we dankzij deze overnames hetzelfde aantal in het Brusselse. Een mooie dekking van de regio, waarbij we zowel B2C als B2B de fietser maximaal willen soigneren op gebied van sales en aftersales. Met Cyclo Europe halen we jarenlange fietservaring in huis en een sterke Stromer-specialisatie (de Zwitserse speed pedelecs). En met Alpha Bikes krijgen we er in 1 klap 3 winkels bij met uitstekende ligging én een dynamisch team.”

  Daar stopt het verhaal echter niet, want zoals elke toprenner is Lucien ambitieus. Doel is dan ook om de komende maanden in andere centrumsteden het verhaal van Lucien verder uit te bouwen. Wordt vervolgd.

  Lees verder
 • all-news

  25.01.2023

  POPPY verdrievoudigt aantal deelwagens

  Poppy Mobility, de deelmobiliteit start-up van D’Ieteren Automotive, verdrievoudigt de vloot van 1000 naar 3000 deelauto’s

  Brussel, 25 januari 2023 - Om aan de groeiende vraag van hun 200.000 gebruikers te voldoen, kondigde Poppy Mobility vandaag de uitbreiding van de vloot aan. De komende maanden worden 2000 nieuwe auto’s toegevoegd. De mobiliteitsapp is beschikbaar in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Lier en op Belgische luchthavens. Het biedt momenteel 1000 auto’s, 50 bestelwagens, 2000 steps en 160 deelfietsen aan.

  «2022 was een recordjaar voor Poppy en deelwagens in het algemeen», legt Sylvain Niset, CEO van Poppy, uit. «Telewerken, de stijgende kosten van levensonderhoud en de aankoopprijs van een auto zorgen ervoor dat veel Belgen hun mobiliteitsgewoonten heroverwegen.»

  Volgens de berekeningen van het bedrijf zijn deelwagens goedkoper dan het gebruik van een privévoertuig onder de 12.000 km per jaar. «Vandaag betaalt de meerderheid van de automobilisten voor een voertuig dat meer dan 95% van de tijd ongebruikt is.»

  Als grote nieuwigheid biedt het jonge bedrijf high-end modellen aan, waaronder de Volkswagen T-Cross, de Skoda Kamiq en de Audi A4, die vandaag beschikbaar zijn via de Poppy-app. Meer modellen zijn in bestelling en zullen binnenkort beschikbaar zijn.

  Deze nieuwe, meer prestigieuze modellen zijn voorbehouden aan trouwe gebruikers ouder dan 26 jaar. Om de premium ervaring te versterken heeft het bedrijf besloten deze modellen niet in de herkenbare rode kleur van het merk aan te bieden, maar te kiezen voor meer sobere tinten.

  Enkele maanden geleden kondigde Poppy ook de lancering aan van gedeelde bestelwagens in Brussel en Antwerpen. Met deze grotere voertuigen kunnen gebruikers zware of omvangrijke ladingen vervoeren. Wegens het succes van dit aanbod is het bedrijf ook van plan om dit jaar het aantal Volkswagen Caddy’s en Transporters in de vloot uit te breiden.

  Naar de website van Poppy: Lab Box - Startup Studio 4 mobility (lab-box.com)

  Over Poppy:

  Dankzij de samenwerking tussen een jong ondernemersteam en D’Ieteren AUtomotive werd in januari 2018 in Antwerpen de startup Poppy Mobility gelanceerd. Poppy is een platform voor gedeelde mobiliteit met meer dan 200.000 gebruikers. De app is de sleutel tot het ontgrendelen van voertuigen, die overal in de stad beschikbaar zijn voor verhuur.

  Lees verder
 • all-news

  15.01.2023

  Opening van de eerste Microlino-showroom in België

  Bij D’Ieteren in de Brusselse Maliestraat te Brussel, gaat binnenkort een klantenruimte open die volledig is gewijd aan de kleine elektrische stadsauto. In het hart van de stad zal de showroom vanaf begin januari de eerste klanten onthalen.

  In de showroom kunnen klanten terecht voor alle informatie over de modellen en uitrustingen en krijgen ze deskundig advies over elektromobiliteit. Er zullen verschillende modellen tentoongesteld staan en ter beschikking gesteld worden voor een testrit.

  Het gros van de verkoop van het merk zal via de website van thuis uit of vanop kantoor, plaatsvinden want het configureren en bestellen van een Microlino is in enkele klikken geklonken. Maar wie wil kan ook online bestellen tijdens een bezoek aan de showroom.

  We zijn bijzonder tevreden onze showroom in het hoofdkwartier van D'Ieteren in het stadscentrum te openen, een natuurlijke thuisbasis voor de Microlino'. Vincent Struye de Swielande - Algemeen directeur Microlino

  Wim, Oliver en Merlin Ouboter, de Zwitserse familie die ook de beroemde Micro Kickscooter-step uitvond, zijn de bedenkers van de Microlino. Deze kleine stadsauto is het resultaat van een innovatieve aanpak: hij is milieuvriendelijker en neemt minder plaats in dan een auto en is tegelijk comfortabeler dan een tweewieler. Hij heeft een nominale capaciteit van 12,5 kW, een kofferinhoud van 230 l (wat overeenkomt met het volume van drie pakken waterflessen bijvoorbeeld) en een rijbereik dat varieert tussen 90 en 230 km. Bovendien is de Microlino het enige voertuig van deze categorie dat over een monocoque-onderstel beschikt. Dit type constructie verbetert de kwaliteit, levensduur en veiligheid ten opzichte van de klassieke buizenframes die meestal worden gebruikt in bijvoorbeeld microcars. De kleine stadsauto wordt gebouwd in de fabriek van het merk in Turijn, in Italië.

  Met een lengte van 2,5 meter vindt de Microlino bijna overal een plekje om op te laden, wat via een gewoon stopcontact drie tot vier uur duurt (afhankelijk van het type batterij). Dankzij een voertuiggewicht van zo’n 500 kg heeft de kleine elektrische motor helemaal geen moeite met het vervoeren van twee inzittenden en een volgeladen koffer van 230 l en is ook het rijden zelf aangenaam. Deze microauto is een zuivere vorm van mobiliteit die zich opwerpt tegen de huidige trend waarbij veel auto’s te groot zijn.

  Adres van de showroom

  D’Ieteren, Maliestraat 50, 1050 Brussel

  De Microlino is ook te zien zijn in Paleis 11 tijdens het autosalon van Brussel.


  Lees verder
 • all-news

  03.01.2023

  D’IETEREN presenteert D’IETEREN LUXURY PERFORMANCE

  Het huis van ‘s werelds meest exclusieve automerken

  D'Ieteren (BSX: DIE) onthult een nieuwe divisie binnen zijn retailorganisatie: D’Ieteren Luxury Performance.​Met een nieuwe identiteit, die de nieuw gedefinieerde bedrijfsstrategie voor zijn luxe automerken uitdrukt, staat de look-and-feel van D’Ieteren Luxury Performance voor de belofte om de beste klantenervaring te bieden met de meest exclusieve en gewilde automerken ter wereld, waaronder Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac en Maserati (in Antwerpen) op de Belgische - en voor een aantal merken ook op de Luxemburgse - markt.

  ONGEËVENAARDE ERVARING

  D’Ieteren Luxury Performance bestaat momenteel uit zes officiële Porsche Centers, drie Bentley-concessies, twee Lamborghini-concessies, een Maserati-concessie en de exclusieve BELUX-distributie van de hypercarmerken Bugatti en Rimac. Met een decennialange, ongeëvenaarde ervaring in het verdelen van luxe automerken streeft de divisie ernaar om de meest veeleisende klanten een hele reeks faciliteiten aan te bieden, die idealiter nationaal gevestigd zijn: de verkoop van nieuwe, tweedehands en classic voertuigen, diensten en financiële voordelen met een duidelijke focus op het verbeteren van de persoonlijke digitale en fysieke ervaring binnen het netwerk van D’Ieteren Luxury Performance.

  ULTIEME MERKERVARING

  “Terwijl de handel van luxewagens de voorbije jaren ingrijpend is veranderd, werd duidelijk dat de perceptie van D’Ieteren als bedrijf in dezelfde mate moest evolueren om zijn onbetwistbare leiderspositie in de markt voor luxeauto’s te behouden”, aldus Eric Cortois, Managing Director van D’Ieteren Luxury Performance.
  “De nieuwe divisie D’Ieteren Luxury Performance streeft ernaar zowel binnen als buiten het bedrijf een ultieme merkervaring aan te bieden met een strategie die de nadruk legt op het leveren van de allerhoogste kwaliteit. Zo wil ze anticiperen op de strengste eisen en tegelijk inzetten op de wijdverbreide prioriteit om te ijveren voor meer duurzaamheid. De kernwaarden van D’Ieteren Luxury Performance, namelijk het bieden van een ultieme klantenervaring, respect voor de mensen en de planeet en waardengedreven ondernemerschap, zullen, samen met een concrete marktstrategie, de transformatie van de Belgische markt voor luxe automerken een duwtje in de rug geven. We nemen dan ook de nieuwste standaarden van de OEM (Original Equipment Manufacturer) in acht en werken samen met onze belangrijkste servicepartners om de nieuwe kopers van luxeauto’s en -merken, de generaties Z en Y, beter te begrijpen en te bedienen. Zij hebben immers hogere verwachtingen wat betreft inhoud, duurzame visie en gepersonaliseerde ervaring.

  LUXE- EN PERFORMANCE-ERVARING NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN

  De nieuwe merkidentiteit zal in 2023 worden onthuld tijdens de 100ste Brussels Motor Show, die van 13 tot 22 januari plaatsvindt in Paleis 11 in de Brusselse Heizel. De nieuwe divisie zal hier opvallend worden belicht op speciale digitale media en ook live events en bepaalde zones van D’Ieterens grootste retailfaciliteiten zullen een tipje van de sluier oplichten. D’Ieteren Luxury Performance zal eveneens aanwezig zijn op verschillende belangrijke nationale en internationale evenementen waarbij het nieuwe logo en de nieuwe beelden en kleuren, afgestemd op de kernwaarden en merkidentiteit van de divisie, te zien zullen zijn.

   

   

  Bij de divisie D’Ieteren Luxury Performance horen:

  • - Een eigen logo: het opvallende logo stelt de luxe en performance divisie, wagens, merken en mensen voor en het ziet er prestigieus, luxueus en elegant uit. De vormen, geïnspireerd op het weglatingsteken van D’Ieteren, komen subtiel samen en creëren zo een elegante, maar krachtige, voortuitziende beweging.
  • - Eigen merkkleuren: de combinatie van zeer exclusieve kleuren - zwart, wit, platinum en brons - verwijst naar de rijkdom van de verdeelde luxe automerken. Ze werken allemaal samen om de luxe ervaring en performance naar een volgend niveau te tillen.
  • - Een inclusieve statement, ook.
  • - Gerichte communicatiekanalen, gericht serviceportfolio en exclusieve evenementen.
  • - De missie van de nieuwe divisie luidt als volgt: ​ het huis van ‘s werelds meest exclusieve automerken zijn.
  Lees verder
Meer nieuws

Nieuws over onze merken

Ontdek het laatste nieuws over onze voortdurend evoluerende merken.