WeCare

Contract verlenging

Een Extended Warranty contract kan niet verlengd worden in duurtijd alsook kunnen de contractuele kilometers niet aangepast worden.

Een weCare Silver, Gold of Platinum contract kan aangegaan worden voor een duur van 3 tot 8 jaar en voor een kilometeraantal van 30.000 km tot 210.000 km (Commerciële voertuigen Volkswagen: 300.000 km). Het contract zal van kracht zijn op datum van de eerste inverkeerstelling die overeenstemt met de garantie startdatum van de constructeur, onder voorbehoud van goedkeuring door de leverancier. Het contract loopt ten einde wanneer het voertuig de termen van het contract heeft bereikt namelijk, de kilometerstand OF de einddatum van het contract. In het geval dat de kilometerstand bereikt wordt vóór het verstrijken van de einddatum van het contract, blijven de resterende maanden verschuldigd. In het geval dat de kilometerstand niet bereikt wordt op de einddatum van het contract, zal het dus niet verlengd kunnen worden.

Het Extended Warranty contract kan aangegaan worden voor een duur van 1 tot 3 jaar en treedt in werking op de vervaldatum van de constructeurswaarborg. Het contract verstrijkt 3 tot 5 jaar na de datum van eerste inverkeerstelling van het nieuwe voertuig en na 30.000 km tot 150.000km, volgens de contractueel onderschreven parameters, en bij het eerste van de twee termen die bereikt wordt.

Contract verbreking

Indien uw voertuig waarvoor het contract werd opgemaakt onbruikbaar wordt ten gevolge van een ongeval (bv. total loss enz.), ten gevolge van een feit buiten uw wil (bv. diefstal enz.) of in geval van verkoop/overdracht dient u ons binnen de maand te informeren over de verbreking van uw contract. De verstreken maanden blijven wel verschuldigd en een terugbetaling is dus niet van toepassing. In geval van overmacht kan hier een uitzondering op gemaakt worden op basis van de aangeleverde bewijsstukken. Om elke vorm van misbruik dat onder uw verantwoordelijkheid zou vallen te vermijden, stuurt u uw aanvraag per email samen met alle bewijsstukken naar wecare@dieteren.be of per brief naar D'Ieteren Automotive SA/NV, weCare, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg. Indien de algemene en bijzondere voorwaarden die beschreven staan in uw contractuele overeenkomst niet worden nageleefd kunnen wij mits voorafgaande kennisgeving zelf beslissen uw contract stop te zetten.

Voor elke vervroegde verbreking op uw initiatief is een opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met 30% van de op de datum van opzegging resterende maandelijkse forfaits.

Bovendien kan er een regularisatie van de facturatie doorgevoerd worden op basis van, enerzijds, de reële kilometerstand op de datum van opzegging en, anderzijds, de ten laste genomen interventies tijdens de zes maanden die deze datum van opzegging voorafgaan.

Voor het Extended Warranty-contract is er geen terugbetaling voorzien.

BTW-verlaging voor personen met beperkte mobiliteit

Dat is zeker mogelijk. Wij dienen hiervoor in het bezit te zijn van document n° 717B dat u kan aanvragen via FODFIN. Voor een BTW-verlaging op de aankoop van een wagen is document n° 716 voldoende. Let wel: wij kunnen uw contract pas activeren op het moment dat wij het nodige document hebben ontvangen. Het is dus belangrijk om deze aanvraag eerstdaags na de aankoop van de wagen aan te vragen om te voorkomen dat u nog een hele periode moet wachten op de ontvangst van het document en bijgevolg dus ook op de activatie van uw contract. Voor elke nieuwe aankoop van een wagen dient u opnieuw dit document aan te vragen.

Regularisaties

Een regularisatie is een herberekening van uw maandelijks bedrag gebaseerd op uw parameters en rekening houdend met uw werkelijke kilometerstand. U kan dit vergelijken met bijvoorbeeld uw energiefactuur. U betaalt maandelijks een forfaitair bedrag dat een inschatting maakt van uw verbruik. Van zodra er in positieve of negatieve zin een afwijking wordt vastgesteld kan er mogelijks een regularisatie doorgevoerd worden. Een regularisatie gebeurt steeds op aanvraag van de klant. Bij gebrek aan melding door de klant hebben wij het recht om deze aanpassing zelf door te voeren. Afhankelijk of u meer of minder heeft gereden dan de overeengekomen parameters wordt u een deel terugbetaald of dient u de te veel gereden kilometers bij te betalen. Hiermee waarborgt u ook de volledige dekking van uw weCare en komt u nooit voor verrassingen te staan.

U wordt minstens een maand op voorhand per schrijven op de hoogte gebracht van deze automatische regularisatie. Dit schrijven is enkel een mededeling zodat u ervan op de hoogte bent dat deze aanpassing weldra zal plaatsvinden. Het al dan niet ontvangen van dit schrijven heeft echter geen invloed op de automatische uitvoering van de regularisatie. Mocht er volgens u een inschatting gemaakt zijn op basis van een foutieve kilometerstand geeft dit u ook nog steeds de gelegenheid om contact op te nemen met onze diensten om dit te corrigeren. U kan zelf ook steeds op eigen initiatief een tussentijdse regularisatie aanvragen indien u zelf een afwijking constateert. Meer details hierover kan u ook steeds terugvinden onder artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

Let wel: de algemene voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Voor uw persoonlijke situatie dient u zicht steeds te beroepen op de algemene voorwaarden die u heeft ontvangen bij de onderschrijving van uw contract. Mocht u deze niet direct terugvinden, dan kan u via onze weCare dienst steeds een kopie van uw contract opvragen.

Een regularisatie is niet mogelijk in geval van een Extended Warranty contract.

Vervangwagen

In geval van technische panne kan u in het kader van uw mobiliteitsgarantie genieten van een vervangwagen. Elke wagen geniet los van een weCare contract van de mobiliteitsgarantie van het merk: Audi, VW, VW ID, CVI, SEAT, SKODA.

Aansluitend op de mobiliteitsgarantie kan u ook genieten van weCare Assistance. Dit is een technische bijstand waarmee u vergoed wordt voor kosten die niet door de mobiliteitsgarantie gedekt worden zoals immobilisatie veroorzaakt door een ongeval, diefstal, repatriëring, etc.

In geval van een mechanische interventie aan uw wagen, dat 1 of meerdere dagen in beslag kan nemen, kan u in samenspraak met uw concessie beroep doen op een vervangwagen rekening houdend met hun geldende voorwaarden.

Mobiliteitsgarantie en weCare assistance

De mobiliteitsgarantie staat los van de 2 jaar garantie die de fabrikant biedt bij de verkoop van nieuwe wagens.

De mobiliteitsgarantie is een bijstandsdekking aangeboden door een van onze merken waarvan u profiteert in geval van immobilisatie als gevolg van een technisch probleem. Deze mobiliteitsgarantie is volledig gratis en heeft een onbeperkte geldigheid zolang u het onderhoudsprogramma van de fabrikant respecteert binnen het officiële netwerk van uw automerk. De mobiliteitsgarantie dekt een reeks kosten in verband met pechverhelping, een eventuele vervangwagen of hotelkosten. U krijgt de details van de gedekte kosten via de volgende llinks Audi, VW, VW ID, CVI, SEAT, SKODA.

WeCare vult deze mobiliteitsgarantie aan met weCare Assistance en biedt u zo nog meer voordelen. WeCare Assistance komt tussen voor bepaalde kosten met betrekking tot uw mobiliteit die niet zijn inbegrepen in de mobiliteitsgarantie van uw merk, in het kader van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme (na analyse van uw dossier). WeCare Assistance is alleen geldig voor een weCare Silver, Gold of Platinum contract en is dus niet van toepassing op Extended Warranty contracten.

Via de volgende link krijgt u informatie over de gedekte kosten: weCare Assistance

Opgelet: Sommige modellen bieden een apart mobiliteitsgarantiepakket zoals de Volkswagen ID-familie. Bij aankoop van een VW ID krijgt u verlengde pechhulp voor een periode van 3 jaar vanaf de leveringsdatum. In dit geval is de weCare Assstance niet van toepassing. Uw dealer staat altijd klaar om u hierover meer te informeren, zodat u zeker op de hoogte bent van de vele voordelen waar u als klant van kan genieten

Afwijkend factuurbedrag

Maak u geen zorgen. We raden u aan om even de referentiedatum op uw factuur na te kijken. De éérste maand wordt namelijk altijd pro-rata gefactureerd voor de dagen verstreken vanaf de leveringsdatum. Dit betekent dat als u uw voertuig bijvoorbeeld op 16/01/2021 in bezit heeft genomen, uw eerste factuur de periode van 16 januari tot eind februari (ongeveer anderhalve maand) dekt. Vanaf de volgende maand betaalt u een vast maandelijks bedrag dat overeenkomt met wat contractueel is vastgelegd. Als dit het verschil echter niet verklaart, raden we u aan om het bedrag op je contract nogmaals te controleren en contact op te nemen met onze weCare-service via ons online formulier: weCare webformulier

Kilometers bereikt voor einde contract

Indien de kilometerstand bereikt wordt vóór het verstrijken van de einddatum van het contract bent u niet meer gedekt door uw weCare contract en blijven de resterende maanden verschuldigd. Uw weCare contract wordt namelijk berekend op basis van de gekozen kilometerstand die we verspreiden over de door u gekozen duurtijd van uw contract. Ongeacht op welk moment u de kilometerstand bereikt, blijft de resterende periode wel nog verschuldigd.

Dit is niet van toepassing voor een Extended Warranty aangezien hier het volledige bedrag reeds werd ingelost bij aanvang van het contract.

Weet wel dat u kan blijven genieten van de voordelen van de mobiliteitsgarantie tot de einddatum van uw contract ook als de contractuele kilometers reeds eerder bereikt werden.

VDFin voor particulieren en bestuurders

Je staat aan de start van je contract

Ik zou graag een financieringsofferte voor mijn voertuig krijgen, wat nu?

U kunt naar uw verdeler gaan. Onze sales platformen met stockvoertuigen bieden de mogelijkheid het volledige aankoopproces, met financiering, online af te ronden.

Verkiest u een configuratie op maat? U kan op de website van onze merken uw voertuig samenstellen. Daarna kan u via de My Finance tool de gewenste financiering simuleren én online afsluiten. Na uw configuratie klikt u door op de financieringslink en komt u rechtstreeks in de tool terecht. Of u gaat na het finaliseren van uw offerte naar: myvolkswagen.be, myskoda.be, finance.myaudi.be of myseat.be. Als u daar inlogt, vindt u uw configuratie en financieringsmogelijkheden terug.

Liever persoonlijk? Contacteer uw verdeler, contacteer ons via ons online formulier of bel naar +32 2 233 87 99.

 

Mijn wagen zou een van de komende dagen of weken geleverd worden, wat nu?

Onze concessies stellen alles in het werk om u in alle veiligheid te kunnen verwelkomen. De levering van nieuwe wagens en tweedehands wagens worden op afspraak georganiseerd.

Hoe dan ook vragen wij u steeds, alvorens u te verplaatsen, uw verdeler te contacteren. Hij zal u informeren over de voorzorgsmaatregelen en diensten die hij nog kan aanbieden.

 

Ik ben geïnteresseerd in een laadpaal voor een elektrisch voertuig, waar kan ik meer informatie vinden?

Wij nodigen u uit om de EDI website (Electric D'Ieteren Solutions) te bezoeken, u vindt er het antwoord op al uw vragen. Ze blijven een Home-Check en installatie op locatie aanbieden.

Je contract loopt

Ik heb vragen over mijn maandaflossingen of mijn contract, wat kan ik doen?

Samen zullen we uw vraag analyseren en naar de beste oplossing zoeken. Contacteer ons via ons online formulier of bel naar +32 2 233 87 99. Wij zijn beschikbaar om u te helpen.

 

Mijn onderhoud stond gepland in de komende weken, wat nu?

Onze concessies stellen alles in het werk om u in alle veiligheid te kunnen verwelkomen. Mechanische en carrosseriereparaties worden nog steeds uitgevoerd. We nodigen u uit om uw verdeler te contacteren om een afspraak te maken.

 

Ik krijg een foutmelding over het oliepeil, de snelheidsregelaar, park assist, centrale deurvergrendeling,... Mag ik blijven rijden?

De verklikkerlampjes en meldingen op de boordcomputer dienen opgevolgd te worden. Raadpleeg hierbij de handleiding van uw voertuig of contacteer uw concessiehouder.

 

Er is een technische probleem of schade aan mijn wagen, wat moet ik doen?

We nodigen u uit om uw verdeler te contacteren om een afspraak te maken.

 

Mijn wagen staat in panne, ik heb een platte band of een probleem met de batterij, wat nu? Kan ik een vervangwagen krijgen?

U kan beroep doen op mobiliteitsgarantie van uw merk. Dit assistentienummer is te vinden op de website van het merk. Indien u niet van deze garantie geniet, maar wel bij ons verzekerd bent, kunt u ook beroep doen op de bijstand inbegrepen in uw contract: u vindt het nummer op uw groene kaart. Onze concessies stellen alles in het werk om u in alle veiligheid te kunnen verwelkomen. Dit is enkel mogelijk indien wij samen de algemene veiligheidsmaatregelen respecteren, alsook de per activiteit ingevoerde specifieke maatregelen.

 

Ik heb een sterretje in mijn voorruit of mijn volledige autoruit is stuk, kan dit gerepareerd worden?

Gelieve uw concessiehouder te contacteren of de mobiliteitsgarantie van uw merk. Dit assistentienummer is te vinden op de website van het merk. Als u niet deze dienst geniet maar bent bij ons verzekerd, kunt u ook contact opnemen met de verzekeringsbijstand via het nummer op uw groene kaart.

 

Ik moet met mijn wagen naar de keuring, wat gebeurt er nu? Krijg ik een boete?

Technische keuringen blijven mogelijk, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Voor meer informatie over uw regio kunt u terecht op de website van GOCA.

 

Mijn bandenwissel stond gepland, wat moet ik doen?

We nodigen u uit om uw verdeler te contacteren indien u vragen heeft.

 

Ik heb een vraag rond mijn verzekeringscontract, waar kan ik terecht?

Bent u verzekerd via één van onze merken (een product van Actel)? U kan contact opnemen via het gebruikelijk telefoonnummer dat op uw groene kaart staat. Indien nodig kan u ook bellen naar 02/282 36 11.

 

Is het mogelijk om de terugbetaling van mijn autolening van Volkswagen D'Ieteren Finance uit te stellen?

Helaas staat de wet op het consumentenkrediet geen betalingsuitstel toe.

 

Je contract komt ten einde

Mijn contract Klassieke Financiering komt ten einde, verandert er iets?

Er verandert niets. Op het einde van het contract bent u eigenaar van het voertuig. Indien u vragen heeft over uw contract of de maandaflossingen, gelieve ons te contacteren via ons online formulier of bel naar +32 2 233 87 99.

 

Mijn AutoCredit contract komt ten einde, wat gebeurt er nu?

Als uw AutoCredit-contract afloopt tijdens of kort na de lockdown, hebt u de mogelijkheid om uw voertuig terug te brengen, de laatste maandelijkse aflossing te betalen of te herfinancieren.

- Indien u uw voertuig wenst terug te brengen, gelieve ons deze keuze mee te delen door ons het eindecontractdocument terug te sturen dat u 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract per post hebt ontvangen. Zodra dit document in ons bezit is, nemen wij contact met u op om de te volgen stappen uit te leggen.

- Als u uw laatste maandelijkse betaling wilt herfinancieren, laat het ons dan weten door het eindecontractdocument dat u 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract per post hebt ontvangen, terug te sturen. Zodra dit document in ons bezit is, nemen wij contact met u op om uw herfinancieringsaanvraag te analyseren.

- Indien u uw lening op afbetaling volledig wenst af te lossen door de laatste maandelijkse termijn te betalen, laat het ons dan weten door ons het eindecontractdocument terug te sturen dat u 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract per post hebt ontvangen. Zodra dit document in ons bezit is, ontvangt u de betalingsvoorwaarden.

Indien u een nieuw voertuig van onze merken heeft besteld of wenst te bestellen, met financiering bij Volkswagen D'Ieteren Finance, en dit ter vervanging van uw huidige AutoCredit dat op zijn einde loopt, kan u met uw verdeler contact opnemen, ons te contacteren via ons online formulier of +32 2 233 87 99 bellen.

 

Ik heb momenteel minder kilometers met mijn voertuig gereden, wat is hiervan de impact op mijn AutoCredit contract?

Dit heeft geen invloed op uw AutoCredit contract, dat gedurende de looptijd van het contract niet wordt aangepast. Dit kan natuurlijk positief zijn als u uw voertuig aan het einde van het contract wilt verkopen: uw dealer of een derde partij kan bijvoorbeeld bereid zijn om meer te betalen dan de gegarandeerde verkoopoptie (laatste maandelijkse betaling) die vooraf is vastgesteld. Volkswagen D'Ieteren Finance biedt echter geen enkele garantie in dit opzicht.

 

Ik heb momenteel meer kilometers met mijn voertuig gereden, wat is de impact op mijn AutoCredit contract?

Zoals contractueel vastgelegd, en enkel in geval van teruggave aan D'Ieteren Lease NV, zullen de extra gereden kilometers aan u worden aangerekend volgens een bij het begin van het contract vastgelegde vergoeding. Deze informatie is te vinden op de koopoptie die u enkele dagen na de levering van uw voertuig per post hebt ontvangen. Als u deze informatie niet kunt vinden, contacteer ons of bel +32 2 233 87 99.

Je hebt een algemene vraag

Is Volkswagen D’Ieteren Finance nog bereikbaar?

Ja, wij zijn nog steeds bereikbaar. Ook al werken we grotendeels van thuis uit, er is steeds permanentie voorzien om op al uw vragen te kunnen antwoorden.

Contacteer ons via ons online formulier of bel naar +32 2 233 87 99. Uw e-mail zal binnen de 2 werkdagen behandeld worden.

 

Je vraag niet gevonden?

Contacteer ons via ons online formulier of bel ons

VDFin voor professionals

Je staat aan de start van je contract

Ik zou graag een leasingofferte voor een nieuw voertuig krijgen, kan dit nu de showrooms gesloten zijn?

Uw dealer/verkoper blijft telefonisch of via e-mail bereikbaar. De medewerkers van D'Ieteren Lease zijn zowel telefonisch als via mail beschikbaar. Indien u reeds een contactpersoon heeft bij D'Ieteren Lease, kan u hem of haar bereiken via het gekende e-mailadres of telefoonnummer. U kan ons ook steeds via het algemeen nummer 02/233.87.99 bereiken of ons contacteren via ons online formulier.

 

Hoe verloopt de levering van mijn nieuwe voertuig?

Onze dealers doen er alles aan om u te verwelkomen en tegelijk uw gezondheid en veiligheid te garanderen. De leveringen van nieuwe en tweedehandsvoertuigen worden op afspraak bijgehouden en georganiseerd. Wij vragen u altijd contact op te nemen met uw dealer voordat u komt. Zij zullen u inlichten over de pandemieregelingen en de diensten die zij u nog kunnen aanbieden.

 

Ik ben geïnteresseerd in een laadpaal voor een elektrisch voertuig, waar kan ik meer informatie vinden?

Wij nodigen u uit om de EDI website (Electric D'Ieteren Solutions) te bezoeken, u vindt er het antwoord op al uw vragen. Ze blijven een Home-Check en installatie op locatie aanbieden.

 

Ik heb een nieuwe wagen in bestelling en wens een aanloopwagen. Is dit mogelijk?

De aanlevering van een aanloopwagen blijft mogelijk, mits toepassing van de nodige veiligheidsmaatregelen (enkel op afspraak, wagen wordt volledig coronaveilig klaargemaakt, levering gebeurt buiten, mondmasker dragen, ontsmetting van de handen,…).

Je contract loopt

Ik heb een dringende of belangrijke vraag over mijn leasingcontract. Hoe kan ik contact opnemen met D'Ieteren Lease?

Uw gebruikelijke contractbeheerder blijft tot uw beschikking. U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen via e-mail of telefonisch (hij of zij is te bereiken op zijn gebruikelijke adres en telefoonnummer). Indien nodig kunt u ook bellen op ons algemene nummer 02/233.87.99 of ons contacteren via ons online formulier.

 

Ik rijd momenteel minder kilometers met mijn voertuig, wat is hiervan de impact op mijn contract?

Wij zullen hier gedurende de looptijd van het contract rekening mee houden en u een voorstel tot contractaanpassing doen indien nodig.

 

Mijn onderhoud stond gepland in de komende weken of ik moest binnenkort een onderhoud inplannen, wat nu?

Onderhoud, herstellingen en bandenwissels blijven beschikbaar bij de dealers. Het is ten zeerste aangeraden om enkel na afspraak zijn wagen naar de garage te brengen.

 

Er is een technische probleem of schade aan mijn wagen, wat moet ik doen?

Onderhoud, herstellingen en bandenwissels blijven beschikbaar bij de dealers. Het is ten zeerste aangeraden om enkel na afspraak zijn wagen naar de garage te brengen. Indien u niet meer kan rijden of er zijn waarschuwingslampjes die u dit vertellen (raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw voertuig), kunt u contact opnemen met de bijstand op het nummer 02/756.86.86, als u deze dienst heeft onderschreven. Als u niet van deze dienst geniet, kunt u een beroep doen op de mobiliteitsgarantie van uw merk: dit assistentienummer is te vinden op de website van het merk.

 

Mijn wagen staat in panne, ik heb een platte band of een probleem met de batterij, wat nu? Kan ik een vervangwagen krijgen?

U kunt de bijstand bellen op 02/756.86.86 als u deze dienst heeft onderschreven. Als u niet van deze service geniet, kunt u een beroep doen op de mobiliteitsgarantie voor uw voertuig. Dit assistentienummer is te vinden op de website van het merk. Deze pechverhelping kan banden en batterijproblemen ter plaatse oplossen. Indien u toch geïmmobiliseerd blijkt, heeft u recht op een vervangwagen.

 

Ik heb een aanrijding gehad, wat moet ik doen met de aangifte die ik heb ingevuld?

Indien u via ons verzekerd bent, gelieve ons om uw dossier te openen en de ingevulde aangifte toe te sturen via ons online formulier

 

Mijn bandenwissel stond gepland, wat moet ik doen?

Onderhoud, herstellingen en bandenwissels blijven beschikbaar bij de dealers. Het is ten zeerste aangeraden om enkel na afspraak zijn wagen naar de garage te brengen.

 

Ik moet mijn voertuig naar de technische keuring brengen? Wat moet ik nu doen? Krijg ik een boete?

Technische keuringen blijven mogelijk, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Voor meer informatie over uw regio kunt u terecht op de website van GOCA.

 

Ik heb een sterretje in mijn voorruit of mijn volledige autoruit is stuk, kan dit gerepareerd worden?

Onderhoud, herstellingen en bandenwissels blijven beschikbaar bij de dealers. Het is ten zeerste aangeraden om enkel na afspraak zijn wagen naar de garage te brengen.

Je contract komt ten einde

Mijn Financiële Renting of Financiële Leasing komt (binnenkort) ten einde.

Wat uw aankoopoptie betreft, gelden de contractvoorwaarden. Als uw specifieke vragen heeft, nodigen we u om contact met uw gebruikelijke contractbeheerder op te nemen, hij zal u met plezier verder helpen. Indien nodig kan u ons contacteren via ons online formulier. Samen met u bekijken we de opties.

 

Mijn operationele leasing (Verhuur Lange Termijn) is verlopen of loopt af in de komende weken. Wat moet ik doen?

De inlevering van wagens blijft mogelijk. De standaard procedure voor einde contract is van toepassing (afspraak expertise, ophaling wagen + eventuele aflevering van de nieuw bestelde wagen).

Je hebt een algemene vraag

Is Volkswagen D’Ieteren Finance nog bereikbaar?

Jazeker, wij zijn nog steeds bereikbaar. Ook al werken we grotendeels van thuis uit, er is steeds permanentie voorzien om op al uw vragen te kunnen antwoorden.

Indien u reeds een contactpersoon heeft bij Volkswagen D'Ieteren Finance dan kan u hem of haar bereiken via het gekende e-mailadres of telefoonnummer. U kan ons ook steeds via het algemeen nummer 02/233.87.99 bereiken of via ons online formulier.

Uw e-mail zal binnen de 2 werkdagen behandeld worden.

 

Je vraag niet gevonden? Contacteer ons

Contacteer ons via ons online formulier of bel ons