Een grondige studie van het mobiliteitsgedrag van professionele en particuliere consumenten in de context van de gezondheidscrisis

Als marktleider staat D'Ieteren aan de spits van een mobiliteit die zich opnieuw aan het uitvinden is en we spelen daarom een sleutelrol in het vloeiend en duurzaam maken ervan. Dit is waar het ons om gaat en waar we al enkele jaren aan werken.   Tegen een achtergrond die voortdurend wordt opgeschud door een gezondheidscrisis en dringende economische, sociale en milieu-uitdagingen, wilden wij onze benadering van mobiliteit op de proef stellen. 

Naar nieuwe uitdagingen voor de mobiliteit van morgen

De Polaris mobiliteitsstudie die we in de eerste helft van 2021 hebben uitgevoerd, heeft als doel de trends en het gebruik van particuliere en professionele consumenten te doorgronden om hun mobiliteitsdiensten aan te bieden die het best beantwoorden aan hun behoeften van vandaag en morgen.

Polaris is een grootschalige studie waarbij ongeveer 3.800 gebruikers, 300 fleetmanagers, 17 deskundigen en 8 werkgroepen zijn ondervraagd.

De belangrijkste bevindingen

Download gratis de Polaris studie

service background
Wij willen de resultaten van deze studie, in een geest van samenwerking, delen met alle actoren en belanghebbenden op het gebied van mobiliteit.  Wij hopen dat het een bron van inspiratie en innovatie zal zijn, want hoewel de huidige maatschappelijke en technologische uitdagingen ons allen in hun omvang en complexiteit te boven gaan, brengen zij ons ook om dezelfde redenen samen.
/nl/polaris/
service background
image loader