Onze visie 2025

Elektrische en geconnecteerde voertuigen, digitalisering van de ervaring, deeleconomie en duurzame ontwikkeling zetten de mobiliteitswereld op zijn kop.

Meer dan ooit betrokken bij die veranderingen en de veelvoud aan uitdagingen die ze met zich meebrengen, heeft D’Ieteren zich als missie gesteld om te bouwen aan een vlotte en duurzame mobiliteit voor iedereen. Daarbij wordt de wagen niet langer als een product beschouwd maar als een geheel van mobiele en geconnecteerde diensten die het dagelijkse leven moeten vergemakkelijken.

Vanuit dat standpunt heeft D’Ieteren een nieuwe visie ontwikkeld die verder gaat dan autodistributie, en heeft het de ambitie om tegen 2025 de spontane keuze te worden inzake mobiliteit in België, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Op die manier moet mobiliteit een duurzame hefboom voor ontwikkeling worden voor de komende generaties.

Er werden vier strategische assen vastgelegd:

  • Customer experience: het leven van onze klanten verbeteren door uitmuntendheid in hun mobiliteitservaringen na te streven
  • People: aan onze huidige medewerkers en toekomstige talenten 'a great place to work’ aanbieden waar we onze waarden doen leven
  • Product & service portfolio: een duurzaam product- en dienstenportfolio ontwikkelen en aanpassen dat is afgestemd op de noden van de klanten
  • Mobility ecosystem: een coherent ecosysteem opbouwen dat de noden met betrekking tot duurzame mobiliteit dekt, via onze kanalen, ons netwerk en onze partners

Bovenal zullen we deze ambitie waarmaken op een verantwoordelijke manier, met respect voor het milieu, onze klanten, collega’s en de gemeenschappen die ons omringen.

image loader