Engagement tonen met behulp van ons ESG-programma

service background

Wij willen ook duurzame groei voor iedereen bevorderen en onze impact op het milieu tot een minimum beperken. Die twee prioritaire engagementen kaderen perfect in onze globale benadering.

  1. Vermindering van de koolstofvoetafdruk van onze activiteiten met 50% tegen 2025: een heel ambitieus doel dat een strikt actieplan vereist en dat ons in staat stelt om vanaf 2021 koolstofneutraal te zijn dankzij een compensatieprogramma voor onvermijdelijke uitstoot.
  2. Inclusieve groei bevorderen, door op te komen voor gelijke kansen en diversiteit in al haar vormen, zij het geslacht, afkomst, leeftijd, enz., omdat dit een bron van creativiteit is, gezichtspunten vermenigvuldigt en bijdraagt tot innovatie.

Wilt u mensen laten bewegen? Bent u graag zelf in beweging? Bent u een teamplayer? Make your move!

image loader