De manier waarop we ons verplaatsen is een zeer belangrijke uitdaging bij de bescherming van onze planeet.
Om die reden verbindt D’Ieteren zich ertoe om een duurzame mobiliteit op te bouwen. “Het gaat om een verantwoordelijkheid die we willen opnemen bij wijze van voorbeeldfunctie en als marktleider, en dit in overeenstemming met onze missie en waarden.”
Denis Gorteman, CEO D’Ieteren

Twee sleutelengagementen: Bijdragen aan de bescherming van het milieu door de CO2-voetafdruk van onze activiteiten tegen 2025 te verminderen met 50 procent. Behalve het duurzame beheer van al onze gebouwen en consumptiegoederen, zal het verminderen van onze CO2-voetafdruk ook worden doorgevoerd via een groener mobiliteitsbeleid. Elektrificatie, telewerken, videoconferencing, multimodaliteit … zijn evenzeer wegen die ons naar ons doel zullen leiden. Vanaf 2021 zullen we onze CO2-uitstoot compenseren met programma’s van herbebossing en milieubehoud.

Een inclusieve groei bevorderen door te ijveren voor gelijkheid van kansen en diversiteit binnen het bedrijf, recruteren via loopbaanontwikkeling of terugkerende sensibiliseringsacties. Diversiteit in al haar vormen, of het nu gaat om geslacht, afkomst, leeftijd enz. is een bron van creativiteit, want zij maakt meer standpunten mogelijk en draagt bij tot vernieuwing.

Met deze twee engagementen wil D’Ieteren een versnelling hoger schakelen zowel op het vlak van duurzaamheid als wat betreft zijn aantrekkelijkheid als werkgever.